Welcome to St Petersburg Essential Guide - Your Best Travel Guide to Russia

Regelen van vervoer, kopen tickets, en verzorgen van Visa

by Cor van Pelt
(Nederland)

Op 22 en 23 juni 2018 zijn wij met de ms.Rotterdam (cruise schip)in St. Petersburg. Wij zijn met 8 personen. Op 22 juni willen wij van 10.00 - 18.00 uur een minibus huren en de omgeving verkennen of gebruik maken van een gids in combinatie met de hop on hop off bus. Op 23 juni willen wij van 10.00 - 14.00 uur de Hermitage bezoeken en de metro zien. Als u dit verzorgt wat kost dat dan. Met vriendelijke groet.

Comments for Regelen van vervoer, kopen tickets, en verzorgen van Visa

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 05, 2018
Rating
starstarstarstarstar
Info Visa Gratis voor Rusland!
by: Davide

Hallo Cor van Pelt,

Bedankt voor het bezoeken van onze website.

Helaas spreken wij geen Nederlands door alleen Engels, Italiaans en Russisch.

Ik heb je post vertaald en mijn begrip is dat je van plan bent om St. Petersburg op een gratis cruisevisum te bezoeken. Als u wilt, kunnen we u helpen met het organiseren van uw reis, maar voordat u verder gaat, moet u weten dat u moet voldoen aan de vereisten van de Russische autoriteiten om in aanmerking te komen voor visumvrij.

Voor meer informatie hierover en over onze diensten, stel ik voor om persoonlijk contact met mij op te nemen en mogelijk in het Engels. Om direct contact met ons op te nemen, scrollt u omlaag door de pagina tot onderaan en zoekt u naar CONTACTEER ONS.

Mijn beste

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to St Petersburg Travel Questions and Answers.

You might like these

DO YOU LIKE ST PETERSBURG ESSENTIAL GUIDE? HAVE YOU FOUND THIS PAGE HELPFUL?


If you do, please help others to find out about it. If you have a blog or website, or know someone who does, consider linking to us. Share the link on Facebook, Tweet it... you get the idea. Every link helps!

One more way to share St-Petersburg-Essentialguide.com...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.